31 ماه قبل

نصب سامانه ایلیاگارد در مددسرای خاوران

اخبار داخلی

سامانه ایلیاگارد در مددسرای خاوران  سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران نصب و راه اندازی گردید

برچسب ها

نظرات و دیدگاه ها