31 ماه قبل

نصب سامانه ایلیاگارد در سامانسرای اسلامشهر

اخبار داخلی

 

 

سامانه ایلیاگارد در  سامانسرای اسلامشهر  سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران نصب و راه اندازی گردید

برچسب ها

نظرات و دیدگاه ها